Älytön ei sanoistaan selkoa saa

Mitä se tarkoittaa?

Sananlasku ”Älytön ei sanoistaan selkoa saa” tarkoittaa, että tyhmä tai ajattelematon henkilö ei pysty ilmaisemaan itseään selkeästi tai järkevästi.

Sananlaskun historia

Sananlaskun historia juontaa juurensa kauas menneisyyteen. Sananlaskut ovat lyhyitä, tiiviitä ja usein kuvallisia ilmauksia, jotka sisältävät jonkinlaisen opetuksen tai viisauden. Ne ovat olleet osa ihmisten kielellistä ilmaisua ja perinteistä tiedonvälitystä jo tuhansien vuosien ajan.

Sananlaskut ovat olleet osa suullista perinnettä, ja niitä on kerrottu ja opetettu sukupolvelta toiselle. Ne ovat välittyneet tarinankertojien, vanhempien ja yhteisön viisaiden kautta. Sananlaskut ovat olleet erityisen tärkeitä aikoina, jolloin kirjoitustaito ei ole ollut yleistä.

Sananlaskut ovat usein syntynyt kansan keskuudessa ja ne heijastavat yhteisön arvoja, kokemuksia ja viisautta. Ne voivat liittyä esimerkiksi luontoon, työhön, ihmissuhteisiin tai elämän eri osa-alueisiin. Sananlaskut ovat myös usein kielellisesti mielenkiintoisia ja niissä voi olla esimerkiksi riimejä, kielikuvia tai sanaleikkejä.

Sananlaskut ovat säilyneet elinvoimaisina ja suosittuina myös nykypäivänä. Ne ovat osa kulttuuriamme ja niitä käytetään edelleen ilmaisemaan ajatuksia, opettamaan ja viihdyttämään. Sananlaskut ovat myös osa kirjallisuutta ja niitä löytyy eri kielistä ja kulttuureista ympäri maailmaa.